Usługi budowlane

Budowa hal

Zajmujemy się kompleksową budową hal produkcyjnych i magazynowych. Realizujemy budynki o konstrukcji żelbetowej i stalowej.


Wykonujemy prace budowlane oraz montażowe związane z budową obiektów przemysłowych.

Budujemy również obiekty infrastruktury rolniczej takie jak: obory, silosy zbożowe, chłodnie.

Zrealizowane obiekty:

  • Hala przemysłowa firmy „Pani Teresa Medica” w Gutowi Małym

  • Roboty ziemne i żelbetowe przy rozbudowie hali firmy „RAK” w Psarach Małych

  • Hala przemysłowa z zapleczem socjalnym firmy „KRISPOL” we Wrześni

  • Roboty fundamentowe i montaż prefabrykatów na hali przemysłowej firmy „XS Sp. z o.o.” we Wrześni

  • Fundamenty silosów zbożowych „Gospodarstwa Rolno-hodowlanego” w Radomicach

  • Roboty fundamentowe i brukarskie przy budowie przekrycia namiotowego firmy „DHT” we Wrześni

  • Roboty ziemne i żelbetowe przy budowie chłodni „Gospodarstwa Rolno-hodowlanego” w Radomicach

  • Produkcja i montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych