Beton

Beton

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rodzaje betonu dostosowane do Państwa potrzeb.


BETON TOWAROWY

Beton produkowany jest na dwóch węzłach betoniarskich w tym na nowoczesnym skomputeryzowanym węźle firm ARCEN zapewniających wydajność kilkuset metrów sześciennych na dobę i są w stanie zapewnić systematyczne całodobowe dostawy betonu na potrzeby inwestorów indywidualnych i firm wykonawczych. Zapewniamy dowóz i podanie betonu betonomieszarkami oraz betonomieszarką z pompą.

beton-dowoz.jpg

W naszej betoniarni dostępne są następujące betony:
• beton zwykły towarowy B7,5 do B45,
• betony specjalne,
• betony stosowane w budownictwie drogowym,
• beton lekki-keramzytobeton,
• zaprawy budowlane (w tym murarskie),
• beton posadzkowy.

Nasze betony produkujemy z klasyfikowanych krajowych surowców: cementu z Cementowni WARTA i GÓRAŻDŻE oraz kruszyw z kopalni ZKSM. Domieszki do betonu pochodzą z firmy SIKA. Na nasze produkty wystawiamy deklaracje zgodności.

beton-baza.jpg